Kodeks postępowania

Naszą ambicją jest prowadzenie działalności w oparciu o wysokie standardy etyczne.

Nasze wartości

Nasze wartości

WYZNACZAMY STANDARDY POSTĘPOWANIA

Poznaj nasze wartości

Troska o zdrowie, transparentność działania, wspólne dążenie do osiągnięcia sukcesu to jedne z wielu wartości, którymi na co dzień kierujemy się w prowadzonej przez nas działalności. Jako firma świadcząca usługi z zakresu utrzymania czystości i obsługi technicznej nieruchomości mamy ogromny wpływ na środowisko, a co za tym idzie także na przyszłe pokolenia. To właśnie dlatego budujemy nasze przedsiębiorstwo w sposób świadomy i odpowiedzialny. Troszczymy się o ludzi i środowisko. Wspieramy troskę o zrównoważony rozwój. Promujemy zielone, przyjazne rozwiązania. Jesteśmy odpowiedzialni wobec przyszłych pokoleń.
Prowadzimy nasz biznes w sposób uczciwy i transparentny. Działamy według kodeksu postępowania i nie akceptujemy rozwiązań na skróty. Posiadamy opracowane systemy kontroli okresowej naszych dostawców i pracowników. Wspieramy tworzenie przyjaznej atmosfery pracy.